Tervetuloa!

PAST-TIMES on Erasmus+ rahoitusohjelman rahoittama projekti, joka toteutetaan aikavälillä 9/2018 - 9/2020.

Tältä verkkosivulta löydät tietoa projektin järjestämistä tapahtumista, kehitetyistä materiaaleista sekä projektin verkko-oppimisympäristön.

Mistä Past-Times -projektissa on kyse?

PAST-TIMES -projektin tavoitteena on käsitellä kolmea aihetta:  1) Euroopan ikääntyvä väestöä, 2) rasismin ja suvaitsemattomuuden lisääntymistä ja 3) lisääntyvää maahanmuuttoa, kattavan sukupolvienvälisen koulutusohjelman avulla.

Tämän projektin tuotoksia ovat:
- räätälöity mediatuotannon koulutusohjelma nuorille maahanmuuttajille digitaalisten ja sosiaalisen median taitojen kehittämiseksi, jotta he voivat tallentaa ja koota video- ja äänikirjaston, joka sisältää tietoa vanhempien sukupolvien tarinoista ja tavoista, rakentaakseen kulttuuritietoisuuttaan Euroopasta ja uudesta isäntämaastaan.
- suullisen historian koulutusohjelma ikääntyville, joka tukee heitä 1900-luvun Euroopan tavallisten ihmisten historian tallentamisessa tuleville sukupolville. Tällä prosessilla pyritään myös osallistamaan iäkkäitä aktiiviseen toimintaan ja puuttumaan näin dementian ja muiden hermoston degeneratiivisten sairauksien riskiin 
- sukupolvien välinen oppimisprojekti, joka perustuu webquest-lähestymistapaan ja jossa nuoret maahanmuuttajat ja vanhukset suorittavat yhdessä webquest-haasteen, joka keskittyy kulttuurienvälisen tietoisuuden lisäämiseen. Tämä prosessi auttaa myös rakentamaan ikääntyvien digitaalista lukutaitoa.
- täydennyskoulutusohjelma kouluttajille ja maahanmuuttajien kanssa työskenteleville webquestien kehittämiseen tarvittavien taitojen kehittämiseksi sekä kehitettyjen mediatuotannon ja suullisen historian koulutusohjelmien hyödyntämiseksi
- verkko-oppimisportaali, joka sisältää kaikki webquest-haasteet ja toimii alustana kaikille tuotetuille materiaaleille.

luE LISÄÄ