O3 Täydennyskoulutusohjelma

Täydennyskoulutuskohjelma ja käsikirja

Partnerit ovat kehittäneet räätälöidyn täydennyskoulutusohjelman sen varmitamiseksi, että aikuiskouluttajat ja maahanmuuttajien tukihenkilöt saavat parhaan hyödyn PAST-TIMES-projektin maahanmuuttajien tukiresursseista.  Nämä resurssit (Digitaalisen ja sosiaalisen median koulutusohjelma, sekä suullisen historian koulutusohjelma) puolesetaan auttavat maahanmuuttajien integroitumisessa uuteen isäntämaahan rakentamalla sosiaalista ja kulttuurista tietoisuutta, sekä kehittämällä perustaitoja. 

Täydennyskoulutusohjelma vahvistaa myös kouluttajien kykyä tukea senioreiden aktiivista ikääntymistä ja auttaa heitä kehittämään taitoja nuorten maahanmuuttajien  integroitumisen tukemiseksi sukupolvien välisen opetusohjelman kautta.

Ei vielä mitään näytettävää