O1 Digitaalisen ja sosiaalisen median koulutusohjelma

Digitaalisen ja sosiaalisen median tuotannon ja hallinnan koulutusohjelma

Digitaalisen ja sosiaalisen median tuotanto- ja hallinnointitaitojen kehittämiseen valmistettu sarja moduuleja, jotka keskittyvät valjastamaan kaikkein potentiaalisimmat ja eniten käytetyt teknologian työkalut, kuten älypuhelimet tai tabletit, mediatuotannon työkaluiksi. Koulutusohjelma pohjautuu kaikille avoimiin ohjelmiin videoiden ja äänen editoinnissa. Nuoret äänittävät ja videoivat senioreiden heille keräämät tarinat, tarut ja tavat mahdollisimman pienellä budjetilla. Näiden alustojen laajalle levinnyt saatavuus sekä vapaa käyttöoikeus varmistavat, että koulutuksen aikana saavutetut taidot ovat sekä nuorten maahanmuuttajien että ikäihmisten käytettävissä. Tällaiset digitaalisen ja sosiaalisen median tuotannon ja hallinnoinnin taidot ovat todella arvostettuja työmarkkinoilla.

Koulutusohjelma sisältää 6 moduulia – kaksi moduulia ohjaamaan audiotuotantoa sekä editointia saatavilla olevilla työhaluilla – kaksi moodulia ohjaamaan videotuotantoa ja editointia saatavilla olevilla työkaluilla – kaksi moduulia ohjaamaan digitaalisen median sekä sosiaalisen median hallinnointia.

Nämä harjoitusmoduulit keskittyvät kaikkein yleisimpien laitteiden, kuten älypuhelinten ja tablettien käyttöön, sekä avointen ohjelmistojen hyödyntämiseen jälkituotannossa.

Materiaalit opiskelijoille

Moduulit 1 ja 2: Oppijan työkirja: Äänituotanto

Lataa

Katsele verkossa

Moduulit 3 ja 4: Oppijan työkirja: Videotuotanto

Lataa

Katsele verkossa

Moduulit 5 ja 6: Oppijan työkirja: Digitaalisen ja sosiaalisen median hallinta

Lataa

Katsele verkossa

Materiaalit tuutoreille

Moduulit 1 ja 2: Kouluttajan käsikirja: äänituotanto

Lataa

Katsele verkossa

Moduulit 3 ja 4: Kouluttajan käsikirja: videotuotanto

Lataa

Katsele verkossa

Moduulit 5 ja 6: Kouluttajan käsikirja: Digitaalisen ja sosiaalisen median hallinta

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 1 osa 1 PPT1: Äänituotannon teoria

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 1 Osa 1 PPT2: Äänituotannon teoria

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 1 osa 1 PPT3: Äänituotannon teoria

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 2 Osa 1 PPT5: Johdanto äänen editointiin

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 2 Osa 2 PPT6: Alustat äänitiedostojen jakamiseen

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 3 Osa 1 PPT1: Tiimiroolit videotuotannossa

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 3 Osa 1 PPT2: Videotuotannon välineistö–Pienen budjetin vaihtoehdot

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 3 osa 2 PPT1: Valaistus

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 3 osa 2 PPT2: Kolmanneksen sääntö videotuotannossa

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 3 osa 2 PPT3: Äänittäminen

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 4 osa 1 PPT1: Mikä on kuvakäsikirjoitus?

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 4 osa 2 PPT1: Videoeditoinnin teoria

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 5 Osa 1 PPT1: Suosituimmat sosiaalisen median portaalit

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 5 osa 2 PPT1: Sisältö ja turvallisuus

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 6 osa 1 PPT1: Luo hyvä viesti

Lataa

Katsele verkossa

Moduuli 6 Osa 2 PPT1: BADY open badge-osaamismerkit

Lataa

Katsele verkossa