O4 WebQuestien kehitys ja - kirjasto

Kaikki partnerit kehittävät 2 Webquest -haastetta, jotka heidät sukupolvienväliset tiiminsä suorittavat. Nämä haasteet keskittyvät kulttuuriin, perinteisiin, historiaan tai perimätietoon liittyviin kysymyksiin. Niiden tehtävänä on myös selventää nuorten maahanmuuttajien kohderyhmälle eurooppalaisen elämän rikkautta 20-luvulla.

 Webquest-haasteet pohjautuvat tehtäväpainotteiseen oppimismetodiin, joka antaa oppijalle tilaa käyttää mielikuvitustaan, luovaa ajatteluaan ja ongelmanratkaisutaitojaan. Vastauksia ei ole määritelty etukäteen, joten ne täytyy itse löytää ja luoda. Oppijoiden tulee käyttää omaa luovaa ajatteluaan sekä ongelmanratkaisukykyään löytääkseen tiensä haasteen ratkaisuun.

 Alta löydät suomenkieliset webquestit. Kaikki englanniksi tuotetut webquestit löytyvät englanninkielisen sivuston alta.

Webquest - Simaperinne Suomessa

Lataa

Katsele verkossa

Webquest - Vappu Suomessa

Lataa

Katsele verkossa